Форумы

Форум Темы Сообщения Последнее сообщение
Нет новых сообщений

Форумдар тақырыпты талқылауға араналған / Форумы предназначены для обсуждения тем.

1 2
Нет новых сообщений

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы/Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы

2 41
Нет новых сообщений

ЖАО, ҒӨБ және басқа мекемелерге ұсыныстар үшін / Для предложений МИО, НПО и других организаций

1 28
Нет новых сообщений

Бұқаралық жария талқылау үшін/Для публичного обсуждения

33 43
Нет новых сообщений

НҚА жобаларын талқылау/Обсуждение проектов НПА

18 21
Нет новых сообщений

Сайттың жұмысы бойынша мәселелердi талқылау/Обсуждение вопросов по работе сайта

1 1