A A A
Skip to content

You are here

Search

Search results

  О внедрении обязательного социального медицинского страхования

  ... ОСМС Конкурс на проведение ИРР среди региональных штабов   ...

  - 09.11.2016 - 16:02

  График выездов членов Республиканского штаба по разъяснению ОСМС

  ... республиканского штаба по ИРР ОСМС Mangistau oblast ... область  Справка ИРР по законодательству РК по ОСМС члена ...

  - 13.10.2016 - 14:29

  Schedule of visits of the members of the Republican headquarters to explain the OSMS

  ... visit of the members of the Republican headquarters on IRR OSMS Mangystau region Musinov Serikbol Rahymkanovich ... region there is no schedule Reference IRR according to the RK law on OSMS member of the Republican headquarters ...

  - 13.10.2016 - 16:38

  МӘМС-ті түсіндіру шараларының кестесі

  ... плана-графика Справка ИРР по законодательству РК по ОСМС члена ...

  - 05.01.2017 - 11:26

  "ТМККК шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтер жасау мен шығындарды жоспарлау әдістемесін бекіту туралы" ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 26 қарашадағы №801 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

  ... асырылады:   С к дқ _i-РР = С кд қ _i-Р_n + С кд қ _i-Р_n х(K 1 ...

  - 06.10.2015 - 12:45

Achievements over the years of independence of RK
Targeted social assistance
Best social projects implemented in Kazakhstan
The Republican contest «Enbekzholy»
Skills and jobs
NQS