A A A
Мазмұнына өту

You are here

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)» кәсіптік стандартын бекіту туралы

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)»

кәсіптік стандартын бекіту туралы

 

 

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 117-бабының 2-1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған «Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)» кәсіби стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту және болжау департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен қамтамасыз етсін:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Е. Ж. Жылқыбаевқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілсін.

 

 

Қазақстан Республикасының

Еңбек және халықты

әлеуметтік қорғау министрі                                             Б. Нұрымбетов

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты

әлеуметтік қорғау министрінің

2019 жылғы «      » __________

№         бұйрығымен

бекітілген

 

Кәсіби стандарт «Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)»

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

 

1. «Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (Жұмыспен қамту орталығы)» кәсіби стандарты біліктілік және құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасына және жағдайларына қойылатын талаптарды айқындауға арналған және мемлекеттік заңды тұлғалар көрсететін қызметтерге қолданылады.

Осы кәсіби стандарт білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, оның ішінде кәсіпорындарда қызметкерлерді оқыту үшін, білім беру мекемелерінің қызметкерлері мен түлектерін сертификаттау үшін, халықты жұмыспен қамту саласындағы кең ауқымды міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

2. Осы кәсіби стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

1) әлеуметтік кәсіптік бағдар - кәсіптік білімді, дағдыларды, жеке адамның мүдделерін және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіптер таңдауда, сабақ түрін ауыстыруда және біліктілікті арттыруға практикалық көмек көрсетуге бағытталған өзара байланысты іс-шаралар кешені;

2) біліктілік - қызметкердің кәсіби даярлық дәрежесі, жұмыстың белгілі бір күрделілік дәрежесін орындау үшін қажетті білімінің, шеберлігінің және дағдыларының болуы;

3) біліктілік деңгейі - еңбек әрекеттерінің күрделілік, стандарттан тыс болуы, жауапкершілігі мен дербестігі параметрлері бойынша сараланатын қызметкердің дайындығы мен құзыреттілігі деңгейіне қойылатын талаптар жиынтығы;

4) білім - оқыту және жеке тәжірибе арқылы ақпаратты меңгеру нәтижесі, оқу немесе жұмыс саласына қатысты фактілер, қағидаттар, теория және практика жиынтығы; міндетті түрде бағалауға жататын біліктілік компоненті;

5) бос орын - жұмыс берушідегі бос жұмыс орны (лауазымы) ;

6) еңбек нарығы - жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысты қалыптастыру саласы;

7) еңбек функциясы - еңбек процесінің бір немесе бірнеше міндеттерін шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы;

8) жұмыс беруші - қызметкер еңбек қатынастарында тұрған жеке немесе заңды тұлға;

9) жұмыс берушілерді қолдау бөлімі - халықты жұмыспен қамту орталығының жұмыс берушілермен қажетті кадрларды іріктеу, бос жұмыс орындарын алу және тіркеу, халықты жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшелерімен ынтымақтастық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын халықты жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесі;

10) ізденушілерді қолдау бөлімі - негізгі міндеті ізденушілерді тұрақты жұмыс орнына және/немесе уақытша жұмыс орнына жұмысқа орналастыруға бағытталған еңбек делдалдығы болып табылатын халықты жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесі;

11) ізденушілермен жұмыс жөніндегі маман - ізденушілер үшін еңбек делдалдығын жүзеге асыруға, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары, лайықты жұмыс таңдау және оқуға тарту жөнінде кеңес беру жөніндегі уәкілетті халықты жұмыспен қамту орталығының лауазымды адамы;

12) жұмысқа орналастыру - халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесуге арналған ұйымдастырушылық, экономикалық және құқықтық іс-шаралар кешені;

13) жұмыссыз тұлға - жұмыс іздеуді жүзеге асыратын және жұмысқа кірісуге дайын жеке тұлға;

14) жұмыссыздық - жұмыс күшінің бір бөлігінің еңбек нарығында талап етілмегендіктен болатын әлеуметтік-экономикалық құбылыс;

15) жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау - Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекет жүзеге асыратын шаралар кешені;

16) кеңесші - өтініш берген адамға кеңес беретін халықты жұмыспен қамту орталығының қызметкері;

17) кәсіби міндет - белгілі бір кәсіби топта немесе кіші топта еңбек функциясын іске асыруға және қажетті нәтижеге қол жеткізуге байланысты іс-әрекеттер туралы нормативтік түсінік;

18) кәсіп - қызметкердің кәсіби даярлық дәрежесі, жұмыстың белгілі бір күрделілік дәрежесін орындау үшін қажетті білімінің, шеберлігінің және дағдыларының болуы;

19) кәсіптік кіші топ - еңбек функцияларының тұтас жиынтығымен және оларды орындау үшін қажетті құзыреттіліктермен қалыптастырылған кәсіптер жиынтығы;

20) кәсіптік оқыту - осы Заңда көзделген жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары шеңберінде жаңа мамандықтар (кәсіптер) алу мақсатында кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және біліктілікті арттыруды қамтитын білім беру ұйымдарында не білім беру қызметіне құқығы бар жұмыс берушілер ұйымдарының жанындағы оқу орталықтарында оқыту;

21) кәсіптік топ - ортақ интеграциялық негізі бар (мақсаты, объектілері, технологиялары, оның ішінде еңбек құралдары ұқсас немесе жақын) және ұқсас еңбек функциялары мен оларды орындау үшін құзыреттердің жиынтығын көздейтін кәсіби кіші топтардың жиынтығы;

22) құзыреттілік - қызметкердің кәсіптік және еңбек қызметінде білімін, білігі мен тәжірибесін қолдану қабілеті;

23) лайықты жұмыс - кәсіптік даярлыққа, еңбек өтіліне және бұрынғы мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесіне, денсаулық жағдайына, жұмыс уақытының режиміне, жұмыс орнының көліктік қолжетімділігіне сәйкес келетін, оның ішінде уақытша сипаттағы жұмыс;

24) лауазымы-ұйымның ұйымдастыру - әкімшілік иерархиясы жүйесіндегі функционалдық орны, қызметкердің қызметтік жағдайы;

25) салалық біліктілік шеңбері - салада танылатын біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы;

26) халықты жұмыспен қамту - жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланысты, ҚР заңнамасына қайшы келмейтін, табыс немесе кіріс әкелетін еңбек қызметі;

27) халықты жұмыспен қамту орталығы - жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де шараларын іске асыру мақсатында ауданның, облыстық және Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органы құратын заңды тұлға;

28) халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары - Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау және халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыссыздар, жұмыспен қамтылғандардың жекелеген санаттары қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының "Халықты жұмыспен қамту туралы" Заңында көзделген жағдайларда өзге де адамдарды мемлекеттік қолдау шаралары;

29) ізденуші - кеңес, ақпарат алу үшін және еңбек делдалдығына жәрдемдесу үшін халықты жұмыспен қамту орталығына өтініш білдірген азамат.

3. Осы кәсіби стандартта келесі қысқартулар қолданылады:

БА-басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығы;

ҰБШ - Ұлттық біліктілік шеңбері;

СБШ - Салалық біліктілік шеңбері;

ҚР - Қазақстан Республикасы;

ХЖҚО - халықты жұмыспен қамту орталығы.

 

 

2-тарау. Кәсіби стандарттың паспорты

 

 

4. Кәсіби стандарттың атауы: «Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)».

5. Кәсіби стандартты әзірлеу мақсаты: халықты жұмыспен қамту саласындағы кәсіби қызметке қойылатын бірыңғай талаптарды әзірлеу, еңбек нарығының қазіргі заманғы қажеттіліктеріне, еңбек функцияларына, қызметкерлердің біліміне, шеберлігіне, дағдылары мен жеке құзыреттеріне қойылатын талаптарға сәйкес келетін жүйелік және құрылымдық сипаттама.

6. Кәсіби стандарттың қысқаша сипаттамасы:

халықты жұмыспен қамтудың жай-күйін бағалауды және даму болжамын жүзеге асыру, халықты еңбек нарығының жай-күйі туралы хабардар ету:

жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын, сондай-ақ бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің қосымша шараларын іске асыруды жүзеге асыру;

өтініш білдірген адамдарды жұмыс іздеушілер ретінде тіркеуді жүзеге асыру;

жұмысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем тағайындау үшін қажетті құжаттарды қабылдауды жүзеге асыру;

әлеуметтік кәсіби бағдарлау бойынша қызмет көрсету;

жұмыс іздеп жүрген адамдарға және жұмыссыздарға қолайлы жұмыс таңдауда көмек көрсету;

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорымен өзара іс - қимылды жүзеге асыру;

бос жұмыс орындарының (бос орындардың) есебін жүргізу;

жұмыспен қамтудың жеке картасын жүргізу;

жұмыс іздеп жүрген адамдарға, жұмыссыздарға және өзге де өтініш білдірген адамдарға еңбек делдалдығын көрсету;

халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметтердің аутсорсингін жүзеге асыру және халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың іске асырылу барысына мониторинг пен бақылауды жүзеге асыру;

Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында көзделген жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де шараларын көрсету.

7. Кәсіби топ:

бизнес және әкімшілік саласындағы кәсіби мамандар;

құқық, гуманитарлық облыстар мен мәдениет саласындағы кәсіби мамандар;

экономикалық және әкімшілік қызмет бойынша қосалқы кәсіби персонал.

8. Кәсіби кіші топ:

адам ресурстарын басқару саласындағы кәсіби мамандар;

персоналды іріктеу және пайдалану саласындағы кәсіби мамандар;

персоналды оқыту және дамыту жөніндегі кәсіби мамандар;

халықтың осал топтарымен әлеуметтік жұмыс бойынша кәсіби мамандар (жұмыссыздар, аз қамтылғандар, мүгедектер және т. б.);

адам ресурстарын басқару жөніндегі қосалқы кәсіби персонал.

 

 

3-тарау. Кәсіптер карточкалары

 

9. Кәсіптер тізбесі:

1) жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы - СБШ бойынша 7 біліктілік деңгейі;

2) ізденушілермен жұмыс жөніндегі маман – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;

3) жұмыс берушілермен жұмыс жөніндегі маман – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;

4) кәсіптік бағдарлау маманы – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;

5) болжау және мониторинг жөніндегі маман – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;

6) жұмыспен қамту жөніндегі кеңесші – СБШ бойынша біліктіліктің 4-5 деңгейі.

Кәсіптер карточкалары осы кәсіби стандарттың қосымшасында келтірілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталықтары)» кәсіптік стандартына қосымша

 

«Жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы» кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

 

Кәсіп атауы

Жұмыспен қамту орталығының (қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

7- деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім (әлеуметтік, экономикалық, заңгерлік) және халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы немесе тиісті бейіндегі лауазымдарда кемінде 1 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім (әлеуметтік, экономикалық, заңгерлік)

1- еңбек функциясы: ХЖҚО қызметіне басшылық ету

(ХЖҚО құрылымдық бөлімшесі))

1-міндет:

ХЖҚО қызмет көрсету бойынша жұмысты ұйымдастыру

Біліктер мен дағдылар:

1.       Халықты жұмыспен қамтудың жай-күйін бағалауды және даму болжамын жүзеге асыру, халықты еңбек нарығының жай-күйі туралы хабардар ету.

2.       Халықтың әртүрлі топтарын ескере отырып, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

3.       Жұмыс берушілермен өзара іс-қимыл жасау; ізденушілердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу, оның ішінде жұмысқа орналасу үшін квоталар белгіленетін жұмыстарды ұйымдастыру.

4.       Азаматтардың жекелеген санаттарына (мүгедектерге, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға, білім беру ұйымдарының түлектеріне және т.б.) жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларын көрсету бойынша жұмыстарды үйлестіру.

5.       Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу және кеңес беру қызметтерін көрсету бойынша жұмыстарды үйлестіру.

6.       Халықты ХЖҚО қызметтері туралы хабардар етуді ұйымдастыру мақсатында іскерлік келіссөздер жүргізу және көпшілік алдында сөз сөйлеу тәсілдерін пайдалану, әлеуметтік әріптестермен іскерлік қарым-қатынас орнату.

7.       Жеке және заңды тұлғаларды қабылдауды жүзеге асыру.

8.       Жаңа техника мен технологияларды, еңбекті басқару мен ұйымдастырудың прогрессивті нысандарын пайдалану.

9.       ХЖҚО-ын білікті кадрлармен қамтамасыз ету, олардың кәсіби білімі мен жұмыс тәжірибесін ұтымды пайдалану жөнінде шаралар қабылдау.

 1. ХЖҚО мамандары үшін қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау, ұжымда қолайлы психологиялық атмосфераны сақтау бойынша мәселелерді шешу.
 2. Еңбек және өндірістік тәртіпті нығайту жөніндегі жұмыстарды жүргізу.

Білім:

12.     Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

"Халықты жұмыспен қамту туралы" заң.

"Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы"заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

13.     Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және санитарлық-гигиеналық нормалар саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері.

14.     ХЖҚО бейіні, мамандануы және ерекшеліктері.

15.     Жұмыспен қамту саласындағы автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің функциялары.

16.     Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі.

17.     Аймақтың (қаланың, ауданның) ұйымдарының даму перспективалары және құрылымдық өзгерістері.

18.     Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.

19.     Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

2-міндет:

МЗК мамандарының іс-әрекетінің тиімділігін мониторингілеу және бақылау

Біліктер мен дағдылар:

1.       Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша халыққа қызмет көрсету жөніндегі мамандар қызметінің тиімділігіне мониторинг және талдау жүргізу.

2.       Азаматтардың жекелеген санаттарына (мүгедектерге, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған, пробация қызметінің есебінде тұрған тұлғаларға, білім беру ұйымдарының түлектеріне) жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларын көрсету бойынша жұмыстарды бақылау.

3.       ХЖҚО мамандарын аттестаттаудан өткізу.

4.      Мамандардың олардың лауазымдық нұсқаулықтарын орындауын, сапасы мен мерзімі бойынша құжаттардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру.

 1. Көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

2.       Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және санитарлық-гигиеналық нормалар саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері.

3.       Демографиялық жағдай, аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі.

4.       Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.

5.       Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.

6.       Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Клиентке бағдарлау, эмоционалдық қайырымдылық, күйзеліске төзімділік, нәтижеге бағдарлау, тәлімгерлік, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

8- деңгей

Орталықтың директоры (мекеменің, ұйымның және кәсіпорынның бірінші басшысы)

БА-мен байланыс

Халықты жұмыспен қамту орталығының директоры

«Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушы 2017 жылғы 25 қазандағы № 360 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16057 болып тіркелген) ) (бұдан әрі - халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары).

«Ізденушілермен жұмыс жөніндегі маман» кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

 

Кәсіп атауы

Ізденушілермен жұмыс жөніндегі маман

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

5-6 деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

біліктілігі жоғары деңгейлі маман:

жоғары санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және жұмыспен қамту жүйесінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы тиіс;

бірінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;

екінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;

санаты жоқ: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды;

біліктілігі орта деңгейдегі маман:

жоғары санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі;

бірінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;

екінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;

санаты жоқ: техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім, мамандығы бойынша еңбек өтіліне талап қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім

1-еңбек функциясы:

Еңбек делдалдығын көрсету

1-міндет:

ХЖҚО өтініш берген тұлғаларды бастапқы қабылдау және тіркеуді жүргізу.

 

Біліктер мен дағдылар:

1.       Ізденушіге құрмет көрсете отырып, ізденушінің қажеттілігіне, оның ХЖҚО -на жүгіну себептерін мұқият тыңдап және ден қоя отырып, ХЖҚО-на жүгінген адамдардың қажеттіліктерін түсіну.

2.       ХЖҚО-на жүгінген адамдармен өзара түсіністікті орнату: ізденушінің ұлттық және аймақтық ерекшеліктерін, жас және психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ашықтық, сенім жағдайында әңгімесін қолдау және оның оң көңіл-күйін қалыптастыру, лайықты жұмыс іздеу бойынша бірлескен қызметке ынталандыру.

3.       Ізденушінің алдыңғы жұмыс тәжірибесін, мансаптық күтуін және қалауын ескере отырып, жұмысқа орналасуға жәрдемдесуге мұқтаждығын талдау және анықтау.

4.       Тиісті мәртебесі бойынша тіркеу мақсатында ізденушіден құжаттарды бастапқы тексеруді және талдауды жүргізу.

5.       Жұмыссыздықтың болжамды ұзақтығын ескере отырып, ізденушілерді санаттар бойынша бөле білу.

6.       Компьютерде жұмыс істей білу және әлеуметтік-еңбек саласындағы ақпараттық жүйелерді қолдана білу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
 3. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.
 4. Жеке тұлға психологиясының және азаматтардың жекелеген санаттарының ерекшеліктері.
 5. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

2-міндет:

Бос жұмыс орындарын таңдау (лайықты жұмыс)

 1. Ізденушінің кәсібін (лауазымын), оның кәсіби дайындығы мен біліктілігінің деңгейін, жұмыс тәжірибесі мен дағдысын, еңбек ақысының деңгейін, жұмыс уақытының режимін, сондай-ақ ізденушінің бос жұмыс орындары үшін жұмыс берушілер белгілеген басқа талаптар мен шарттарға сәйкестігін бағалау.
 2. Ізденушіге жұмыс берушінің талаптарын ізденушіні түсіну үшін қолжетімді тілмен түсіндіру.
 3. Жұмыс берушінің талаптарын ізденушіге лайықты жұмыс ұсынғанда ізденушінің күткенімен салыстыру және талдау.
 4. Жұмыс іздеушіні мәлімделген бос жұмыс орнына жұмысқа орналастыру кезінде жұмыс берушілермен келіссөздер жүргізу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
 3. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.
 4. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары іс-шараларының тиімділігін бағалау.
 5. Жеке тұлға психологиясының және азаматтардың жекелеген санаттарының ерекшеліктері.
 6. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

3-міндет:

Атқарылған жұмыстарды қорытындылау және талдау

Біліктер мен дағдылар:

1.       Кеңес алу, ақпарат алу үшін және еңбек делдалдығына көмек көрсету үшін ХЖҚО-на жүгінген тұлғалардың есебін жүргізу.

2.       Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру іс-шаралары бойынша ұсыныстар әзірлеу.

3.       Аймақтық еңбек нарығына талдау жүргізу.

4.       Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары саласында тиісті құжаттаманы ресімдеу.

5.       Халықты жұмыспен қамту саласындағы талдамалық және статистикалық ақпаратты белгіленген мерзімде қорыту және мемлекеттік органдарға ұсыну.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары іс-шараларының тиімділігін бағалау.
 2. Халықты жұмыспен қамту саласындағы тәртіп және құжаттама.

2-еңбек функциясы:

Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу

1-міндет:

Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша ізденушілерді хабардар ету

Біліктер мен дағдылар:

1.       Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шаралары және жұмыспен қамту орталығы көрсететін қызметтер туралы ізденушілерді хабардар ету.

2.       Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу мүмкіндігі туралы ізденушілерге түсінікті тілде қолжетімді түрде түсіндіру.

3.       Бос орындар жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
 3. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.
 4. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары іс-шараларының тиімділігін бағалау.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

7-деңгей

Жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

БА-мен байланыс

Халықты жұмыспен қамту орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі кеңесшісі

Халықты жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы

Халықты жұмыспен қамту орталығының ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

«Жұмыс берушілермен жұмыс жөніндегі маман» кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

2422-1-022

Кәсіп атауы

Жұмыс берушілермен жұмыс жөніндегі маман

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

5-6-деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

біліктілігі жоғары деңгейлі маман:

жоғары санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және жұмыспен қамту жүйесінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы тиіс;

бірінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;

екінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;

санаты жоқ: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды;

біліктілігі орта деңгейдегі маман:

жоғары санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі;

бірінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;

екінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;

санаты жоқ: техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім, мамандығы бойынша жұмыс өтіліне талап қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім

1-еңбек функциясы: Жұмыс берушілерді ХЖҚО-мен жұмыс істеуге тарту және бос жұмыс орындарын жинау үшін олармен өзара әрекеттесу

1-міндет:

Бос жұмыс орындарын жинау бойынша жұмыс берушілермен ынтымақтастық

Біліктер мен дағдылар:

1.       Тиімді коммуникациялар құру: жұмыс берушілермен бос жұмыс орындарын жинау жөнінде тұрақты байланыс орнату және оларды ХЖҚО-мен ынтымақтастыққа тарту.

2.       Жұмыс берушілердің өзекті деректер базасын қалыптастыру.

3.       Жергілікті еңбек нарығының кадрларға қажеттілігін бағалау және салыстыру.

4.       Аймақтық еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптерді анықтау мәселелері бойынша жұмыс берушілерге кеңес беру.

5.       Ынтымақтастықты кеңейту үшін сату әдістерін пайдалана отырып, жұмыс берушілермен іскерлік тілде келіссөздер жүргізу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.
 3. Іскерлік қарым-қатынас негіздері.
 4. Сату әдістері.

2-міндет:

Бос жұмыс орындарын тіркеу

Біліктер мен дағдылар:

1.       Жұмыс берушінің бос лауазымға орналасуға ізденушілерге қойылатын талаптарын талдау.

2.       Жұмыс берушілерден бос орындар базасын құру.

3.       Бос орындар туралы мәліметтерді өзектендіру.

4.      Компьютерде жұмыс істей білу және әлеуметтік-еңбек саласындағы ақпараттық жүйелерді қолдана білу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
 3. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.

2-еңбек функциясы:

Жұмыс берушілерге қажетті қызметкерлерді іріктеуге жәрдемдесу

1-міндет:

Жұмыс берушілермен жұмысты ұйымдастыру

Біліктер мен дағдылар:

1.       Жұмыс берушілердің қызметкерлерге қоятын талаптары мен күтулерін талдау.

2.       Ізденушінің нақты кәсіпке (жұмыс орнына, лауазымына) кәсіби жарамдылық дәрежесін анықтау.

3.       Тіркелген ізденушілерді жұмысқа орналастыру үшін әңгімелесуге жіберу мәселелері бойынша жұмыс берушілермен келіссөздер жүргізу.

4.       Бос лауазымға орналасу кезінде ізденушінің жетістіктерін бақылау.

5.       Жұмыс беруші мен жұмыс іздеушінің бос лауазымға орналасу кезінде олардың қажеттіліктерін ескере отырып қанағаттануын қамтамасыз ету.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-   экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
 3. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары..
 4. Халықты жұмыспен қамту саласындағы тәртіп пен құжаттама.
 5. Персоналды басқару теориясы.
 6. Мансап дамуының теориясы мен модельдері.

3- еңбек функциясы:

Субсидияланатын жұмыс орындарын, оның ішінде жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын ұйымдастыру бойынша жұмыс берушілермен жұмыс жүргізу

1-міндет:

Мемлекет субсидиялайтын жұмыс орындарын ұйымдастыруға жәрдемдесу

Біліктер мен дағдылар:

1.       Мемлекет субсидиялайтын жұмыс орындары мәселелері бойынша жұмыс берушілерге кеңес беру.

2.       Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысуға ниет білдірген жұмыс берушілерден өтінімдерді жинауды және талдауды жүзеге асыру.

3.       Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша тиісті құжаттаманы ресімдеу.

4.       Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру және қаржыландыру мониторингі.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.
 3. Іскерлік қарым-қатынас негіздері.

4 -еңбек функциясы:

Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша жұмыс берушілерді хабардар ету

1-міндет:

Жұмыс берушілермен кездесулер өткізу

Біліктер мен дағдылар:

1.       ХЖҚО-мен көрсетілетін қызметтер туралы жұмыс берушілерді хабардар ету және кеңес беру.

2.       ХЖҚО қызметкерлерінің жұмыс берушілермен олардың қызметіне қатысты мәселелер бойынша кездесулер өткізу.

3.      Жұмыс берушілермен бірлесіп бос орындары, бос жұмыс және оқу орындары, ақылы қоғамдық жұмыстар және халықты уақытша жұмыспен қамту жәрмеңкелерін ұйымдастыру және өткізу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.
 3. Іскерлік қарым-қатынас негіздері.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

7-деңгей

Жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

БА-мен байланыс

Халықты жұмыспен қамту орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі кеңесшісі

Халықты жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы

Халықты жұмыспен қамту орталығының ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 «Кәсіби бағдарлау бойынша маман» кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

2422-1-022

Кәсіп атауы

Кәсіби бағдарлау бойынша маман

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

5-6-деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

біліктілігі жоғары деңгейлі маман:

жоғары санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және жұмыспен қамту жүйесінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы тиіс.;

бірінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;

екінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;

санаты жоқ: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды;

біліктілігі орта деңгейдегі маман:

жоғары санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі;

бірінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;

екінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;

санаты жоқ: техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім, мамандығы бойынша еңбек өтіліне талап қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім

1-еңбек функциясы: Әлеуметтік кәсіби бағдар беруді ұйымдастыру

1-міндет: Ересек халықтың кәсіби бағдары

Біліктер мен дағдылар:

1.       Ізденушілердің кәсіби біліміне, дағдылары мен мүдделеріне диагностика жүргізу.

2.       Ізденушілермен жұмыс кезінде психологиялық және кәсіби диагностика әдістерін қолдану.

3.       Ізденушілерге еңбек нарығының жай-күйі, қолда бар мамандық бойынша жұмысқа орналасу немесе кәсіптік оқудан өту мүмкіндіктері туралы ақпарат беру.

4.       ХЖҚО алаңында әртүрлі кәсіптер өкілдерімен семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер және кездесулер, жұмыс берушілердің ұйымдарына экскурсиялар ұйымдастыру және ұйымдастыру.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
 3. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.
 4. Жеке тұлға психологиясының және азаматтардың жекелеген санаттарының ерекшеліктері.
 5. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

2-міндет:

Студенттерді, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларын ақпараттандыру және кеңес беру

Біліктер мен дағдылар:

1.       Студенттерге, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына еңбек нарығының жағдайы, экономиканың білікті кадрларға деген болжамды қажеттілігі туралы ақпарат беру және кеңес беру.

2.       Жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары мен студенттерін экономиканың түрлі салаларындағы қызметпен таныстыру бойынша кәсіби бағдар жүргізу.

3.       Студенттер арасында жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік қолдау шаралары бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүзеге асыру.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

 1. Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
 2. Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
 3. Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

7-деңгей

Жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

БА-мен байланыс

Халықты жұмыспен қамту орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі кеңесшісі

Халықты жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы

Халықты жұмыспен қамту орталығының ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 «Болжау және мониторинг жөніндегі маман» кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

2422-1-022

Кәсіп атауы

Болжау және мониторинг жөніндегі маман

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

5-6-деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

жоғары санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және жұмыспен қамту жүйесінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы тиіс;

бірінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;

екінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;

санаты жоқ: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды;

біліктілігі орта деңгейдегі маман:

жоғары санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі;

бірінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;

екінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;

санаты жоқ: техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім, мамандығы бойынша еңбек өтіліне талап қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім

1- еңбек функциясы:

Халықты жұмыспен қамтудың дамуын болжау

1-міндет:

Еңбек нарығының болжамын жүргізу

Біліктер мен дағдылар:

1.      Аймақтық еңбек нарығының жай-күйіне талдау және бағалау жүргізу.

2.      Аймақтық еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер тізімін анықтау.

3.      Аймақтық еңбек нарығындағы, оның ішінде кәсіптік-біліктілік бөлінісіндегі еңбек ресурстарына қажеттілікті болжау.

4.      Компьютерлік дағдылар және әлеуметтік-еңбек саласындағы ақпараттық жүйелерді қолдана білу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

2.Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.

3.Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.

4.Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.

2-міндет:

Ақпарат пен есептілікті дайындау

Біліктер мен дағдылар:

1.      Халықты жұмыспен қамту саласында аналитикалық және статистикалық ақпарат пен есептер жасау.

2.      Жұмыс берушілердің салалар мен кәсіптер бойынша жұмыс күшіне қажеттіліктеріне талдау жүргізу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

2.Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.

3.Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.

4.Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.

5.Халықты жұмыспен қамту саласындағы тәртіп және құжаттама.

2-еңбек функциясы: Халықты жұмыспен қамту саласындағы мониторинг

1-міндет:

Халықты жұмыспен қамту саласындағы мониторинг

Біліктер мен дағдылар:

1.      Еңбек нарығындағы жағдайға мониторинг және бағалау жүргізу.

2.      Жұмыс іздеп жүрген адамдарға, жұмыссыз азаматтарға, ХЖҚО қызметін көрсетуге мониторинг жүргізу.

3.      Аймақтағы еңбек ресурстарының қозғалысы мен жұмыспен қамтылу есебін жүргізу.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 13 шілдеде № 17193 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

«Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256  бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелген).

2.Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.

3.Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.

4.Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.

5.Халықты жұмыспен қамту саласындағы тәртіп және құжаттама.

2-міндет: Халықты еңбек нарығындағы жағдай туралы хабардар ету

Біліктер мен дағдылар:

1.       ХЖҚО-на жүгінген адамға еңбек нарығындағы жағдай туралы түсінікті нысанда және тілде ақпарат беру.

2.       Аймақтың еңбек нарығы мониторингінің нәтижелері туралы есептер мен ақпаратты дайындау.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы №515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

«Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).

«Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 2 тамызда № 14056 болып тіркелген).

2.Аймақтың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.

3.Аймақ (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.

4.Аймақтық еңбек нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары.

5.Іскерлік қарым-қатынас негіздері.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

7-деңгей

Жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

БА-мен байланыс

Халықты жұмыспен қамту орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі кеңесшісі

Халықты жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы

Халықты жұмыспен қамту орталығының ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

«Жұмыспен қамту жөніндегі кеңесші» кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

3333-0-009

Кәсіп атауы

Жұмыспен қамту жөніндегі кеңесші

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

4-5-деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

Орта, техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Орта, техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік)

1- еңбек функциясы:

Кеңестік қызметтер көрсету

Міндет:

Ізденушілер мен жұмыс берушілерге ХЖҚО қызметтері туралы ақпарат беру

Біліктер мен дағдылар:

1.       Ізденушілердің өтініш беру себептерін, олардың жұмыспен қамтылмауын, мемлекеттік қолдауға мұқтаждық деңгейін анықтау мақсатында әңгімелесуді ұйымдастыру және қолдау.

2.       ХЖҚО мамандарына ағындарды бөлу үшін жүгінген азаматтарды санаттау жүргізу.

3.       ХЖҚО өзіне-өзі қызмет көрсету аймағындағы жұмыс бойынша ізденушілерге ақпараттық қолдау көрсету.

4.       Қажетті нысандарды, сауалнамаларды және басқа да құжаттарды толтыру тәртібі бойынша азаматтарға ақпараттық қолдау көрсету.

5.       Өз қызметінде әлеуметтік-еңбек саласындағы ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, оның ішінде интернет-ресурстарды пайдалану.

Білім:

 1. Нормативтік актілер:

ҚР Еңбек кодексі.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» заң.

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заң.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 15 шілдеде № 13938 болып тіркелген).

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018жылы 13 шілдеде  №17199 болып тіркелген).

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 14 шілдеде № 13921 болып тіркелген).

 1. Жеке тұлға психологиясының және азаматтардың жекелеген санаттарының ерекшеліктері.
 2. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

6-деңгей

Еңбек қатынастары жөніндегі маман

Еңбек ресурстары жөніндегі маман

Жұмыстан босатылған қызметкерлерді жұмысқа орналастыру жөніндегі маман

Кәсіби бейімделу инженері

Оқыту бойынша үйлестіруші

Еңбек ресурстарын дайындау жөніндегі маман

БА-мен байланыс

Халықты жұмыспен қамту орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі кеңесшісі

Халықты жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы

Халықты жұмыспен қамту орталығының ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)» кәсіптік стандартты бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің бұйрық жобасына 

анықтама

 

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)» кәсіптік стандартты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрық жобасы 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 117-бабының 2-1-тармағына сәйкес әзірленген.

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)» кәсіптік стандарты еңбектің біліктілік деңгейіне және құзыреттілігіне, мәніне, сапасына және жағдайларына қойылатын талаптарды айқындайды, сонымен қатар білім беру бағдарламаларын қалыптастыруға, соның ішінде кәсіпорындар қызметкерлерін оқытуға, білім беру мекемелерінің жұмысшылары мен түлектерін сертификаттауға, қызметтің сақтандыру бойынша басқару саласы міндеттердің кең тобын шешуге арналған. 

Осы кәсіптік стандарт негізінде ұйымдар ішкі қолданыс үшін қызметкерлерге арналған корпоративтік кәсіптік стандарттарды, олардың кәсіптік білім деңгейін, еңбек функцияларының, біліктіліктерінің, іскерліктері мен дағдыларының тізбесін нақтылай отырып, өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастырудың ерекшеліктерін, олардың жауапкершілігін ескере отырып әзірлей алады.

2019 жылғы 13 қарашада бұйрық жобасы Ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында көпшіліктің талқылауы үшін орналастырылған.

2019 жылғы 13 қарашада Қазақстан Республикасы әлеуметтік-еңбек саласының мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңесіне жіберілді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)» кәсіптік стандартты бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрінің бұйрық жобасына

баспасөз-релизі

 

«Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)» кәсіптік стандартты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрық жобасы 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 117-бабының 2-1-тармағына сәйкес әзірленген.

         Көрсетілген бұйрық жобасын қабылдаудың мақсаты еңбектің біліктілік деңгейіне және құзыреттілігіне, мәніне, сапасына және жағдайларына қойылатын талаптарды айқындайды, сонымен қатар білім беру бағдарламаларын қалыптастыруға, соның ішінде кәсіпорындар қызметкерлерін оқытуға, білім беру мекемелерінің жұмысшылары мен түлектерін сертификаттауға, қызметтің сақтандыру бойынша басқару саласы міндеттердің кең тобын шешуге арналған.

Бұйрық жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарларға алып келмейді.

Бұйрық жобасы «Электрондық үкімет» порталының ашық НҚА  бөлімінде орналастырылды.

 

ТіркемеМөлшер
PDF icon zanyatost_kaz.yaz_.pdf393.74 KB
Бөлімдер:
18 қараша, 2019 - 15:56 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Атаулы әлеуметтік көмек
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Статусын тексеру
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
ҰБЖ
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші