A A A
Мазмұнына өту

You are here

Сәлеметсіздер ме?! Мен сіздерге сұрақ қоюдағы негізгі мақсатым: мен 2000 жылдан бері I топтағы мүгедікпін. Осы уақытқа дейін жергілікті РАЙСОВЕС-тен өзіме тиесілі атаулы жәрдем ала алмай жүрмін. Қазіргі таңда 16000 теңге зейнетақы ғана аламын. 2008 жылы 16 май номер жиырмасыншы Караван газетіндегі 'Непередвидимые обстаятельство' мақаласында жазылған 'Три года назад государство и лично Призидент страны проявили о них заботу. и разрешили тем, кто не может жит, передвигатся и существовать без помощи другого человека иметь индивидульного помощника. Государство решила платить помощникам зарплату из своего, государственного, кармана.' Осы аталған төлемақыны қалай алуымызға болады? Жолдары қандай? Сонымен қоса бізге РАЙСОВЕС тағы қандай көиек беруге тиісті? Біздің Аягөз аудандық РАЙСОВЕС-тен қандай да бір ақпарат алу мүмкін емес. Барсақ айғайлап қуып шығады. Сонда жарымжан адамның ешкімге керегі болмағаны ма? ;(
Жауап: 

Құрметті Бауыржан!

«Қазақстан Республикасындамүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы»Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүріп-тұруықиын бірінші топтағы мүгедектерге жекекөмекшінің қызметтері  медициналық-әлеуметтік сараптаубөлімі әзірлеген медициналық көрсетімдерге сәйкесмүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасы негізіндекөрсетіледі.

Жеке көмекшінің қызметін көрсету жергіліктіатқарушы органдардың құзыретіне жатады, сол себептенСіз осы мәселе жөнінде тұрғылықты жеріңізбойынша жұмыспен қамту және әлеуметтікбағдарламалар бөліміне жолығып,  мынадай құжаттардыұсынуыңыз қажет:

1) өтініш;

2) өтініш берушінің жеке басын куәландыратынқұжаттың көшірмесі;

3) мүгедектігі туралы анықтаманың көшірмесі;

4) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасынанүзіндінің көшірмесі.                        

Ал мүгедекті оңалтудың жекебағдарламасын медициналық-әлеуметтік сараптау бөліміненалу қажет.

Сонымен қатар, «ҚазақстанРеспубликасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы»Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі№ 39 Заңына сәйкес жергілікті атқарушы органдары мемлекеттіктапсырыс қаражаты есебінен, оңалтудың жеке бағдарламасынегізінде мүгедектерді кресло-арбалармен, санаторлық-курорттықемдеумен және техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарымен, соның ішіндепротездік-ортопедиялық, сурдо-тифлотехникалыққұралдарымен және міндетті гигиеналыққұралдарымен (несепқабылдағыштар, нәжіс қабылдағыштар, памперстер)қамтамасыз етеді.        

Орын: Бақылаужәне әлеуметтік

        қорғау Комитетініңэксперті   Г.Б. Ерғалиева

Сұрақтың нөмірі: 210438
9 маусым, 2008 - 00:00 өзгертілді
Мен жоғары білімді мұғаліммін.2007-2008 оқу жылында 1қыркүйектен бастап мұғалім болып жұмыс істеп жатырмын. Қазір маған 12 айға толмады деп кезекті еңбек демалысына ақы төлемей жатыр. Осы дұрыс па?
Жауап: 

Құрметті Гүлмира! 2007 жылғы 15 мамырдағыҚазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұданәрі – Кодекс) 239-бабының 1-тармағына сәйкесмемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілергелауазымдық жалақысы мөлшерінде сауықтыруғаарналған жәрдемақы төлене отырып,ұзақтығы күнтізбелік отыз күннен кем болмайтынжыл сайынғы ақылы еңбек демалысы беріледі. Азаматтық
қызметшілерге сауықтыруға арналған жәрдемақыкүнтізбелік жылда бір рет төленеді.

Азаматтық қызметшілердіңжекелеген санаттарына Қазақстан Республикасының заңдарымен неғұрлымұзақ мерзімді жыл сайынғы ақылы еңбек демалысыбелгіленуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының 2007жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 53-бабының1-тармағына сәйкес педагог қызметкерлержалпы орта, техникалық және кәсіптік, ортабілімнен кейінгі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгібілім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері үшін ұзақтығыкүнтізбелік 56  күн; оқу-әдістемелік қызметкерлеріқамтамасыз ету, мектепке дейінгі және қосымша білім беру ұйымдарыныңпедагог қызметкерлері үшін - күнтізбелік 42 күн ақытөленетін жыл сайынғы демалыс алудың әлеуметтіккепілдіктерін иеленеді.

Кодекстің 100-бабының 2-тармағынасәйкес жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы қызметкердіңтынығуына, жұмыс қабілетін қалпына келтіруіне, денсаулығыннығайтуына және қызметкердің өзге де жеке қажеттіктерінеарналады және жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысысақтала отырып, белгілі бір күнтізбелік күндер санынаберіледі.

Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынақұқық беретін жұмыс стажына нақтыжұмыс істелген уақыт, қызметкер нақты жұмысістемеген, бірақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысытолық немесе ішінара сақталған уақыт, қызметкер еңбеккеуақытша жарамсыздығына байланысты нақты жұмыс істемегенуақыт, қызметкер жұмысына қайта алыну алдында нақтыжұмыс істемеген уақыт қосылады            (Кодекстің 104-бабы).

Кодекстің 105-бабына сәйкесқызметкерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшінжыл сайынғы ақылы еңбек демалысы тараптардың келісімібойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі.

Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысықызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісімбойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін.

Жыл сайынғы еңбек демалысына ақытөлеу ол басталардан үш күнтізбелік күннен кешіктірілмейжүргізіледі.

Осыған байланысты, орташа жалақыңызсақтала отырып, лауазымдық жалақы мөлшеріндесауықтыруға арналған жәрдемақы төленеотырып, тараптардың келісімі бойынша нақты жұмыс істегенуақытыңыз үшін немесе толығымен жыл сайынғы ақылыеңбек демалысы берілуі тиіс.

Толық ақпарат алу үшінсауалыңызды Қазақстан Республикасы Білім жәнеғылым министрлігіне жіберуіңізге кеңес береміз.  

Сұрақтың нөмірі: 210031
29 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді
Құрметті Талғат Үсеұлы Қамбаров. Мен Жеке Шаруашылық Серіктестікте жұмыс істеймін,келесі айда декреттік демалысқа шығайын деп отырмын.Стажым 1жыл,алатын айлығым 45000 мың көлемінде. Менің сізге қоятын сұрағым: Үкімет тарапынан қанша алатынымды есептеп берсеңіз және қандай құжаттар өткіземін. Жауабыңызға алдын ала рахмет!
Жауап: 

Құрметті НазираБекбергеновна!

«Міндеттіәлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан РеспубликасыЗаңының 23-1-бабына сәйкес, жүктілігі және босануыжағдайына төленетін әлеуметтік төлемәйелдің соңғы 12 айда әлеуметтік аударымдараударылған табысының орташа мөлшерінде тағайындаладыжәне қалыпты босанған жағдайда орташа айлық табыс4,2 коэффициентке көбейтіледі.

Егер Сіз үшінәлеуметтік аударымдар соңғы 12 айда 45000 теңгеденжасалып отырса, онда Сіздің жүктілігі және босануыжағдайына алатын әлеуметтік төлеміңіздіңмөлшері 45000*4,2=189 000 теңгені құрауымүмкін.

Жүктілігіне жәнебосануына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына байланыстытабысынан айрылған жағдайларда төленетін әлеуметтік төлемдітағайындау үшін өтінішке:

     1) жеке басын куәландыратын құжат;

     2) тұрғылықты жері туралы мәліметтер (азаматтардытіркеу кітабының көшірмесі не мекенжай бюросының анықтамасы,не ауылдық (селолық) округ әкімінің анықтамасы);

     3) еңбекке жарамсыздық парағы;

     4) салық төлеушінің куәлігі;

     5) әлеуметтік жеке код берілгені туралы куәлігі қосаберіледі.

Төлемніңнақты мөлшерін және жұмыс берушіңіздіңәлеуметтік аударымдарды уақытылы және толықкөлемде аударғаны туралы ақпаратты алу үшін Зейнетақытөлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтыңтұрғылықты жеріңіз бойынша құрылымдықбөлімшесіне баруыңыз керек.

орын: Қамбаров Талғат Үсенұлы - Әлеуметтікқамсыздандыру және сақтандыру департаментінің бассарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 210027
28 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді
Құрметті Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі! Менің Касібім мұғалім. ОҚО Созақ ауданы, Жартытөбе ауылында Кемелұлы атындағы орта мектепте жұмыс істеймін. Маған 2008 жылдың қаңтар айында ЖЗҚ-нан келген хатта менің төлқұжат номерім, СТТН номерім дұрыс көрсетілмеген, ал ЭЖҚ номері дұрыс. менің не істеуім керек. Қайда барып Өзімнің төлқұжат. СТТН номерлерімді дұрыстатуым керек. Көмектессеңіздер екен.
Жауап: 

Құрметті Мұратхан!

Келеңсіздіктерді түзетуүшін жеке төлқұжатыңызбен, СТТН жәнеӘЖҚ-мен тұрғылықты жеріңіз бойыншаМЗТО-ның бөлімшесіне жолығуыңыз керек.

Орындаушы:Сарапшы - Бейсембаева Бахыт Кенжебайқызы

Сұрақтың нөмірі: 209915
24 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді
Құрметті Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі! Менің касібім мұғалім. ОҚО Созақ ауданы Жартытөбе ауылында Кемелұлы атындағы мектепте жұмыс істеймін. Маған биылғы жылы ЭЖЗҚ-нан келген хатта менің төлқұжат номерім мен СТТН номерім қате жазылған. Мен осы келеңсіздіктерде қалай жөндеуіме болады? Көмектессеңіздер екен.
Жауап: 

Құрметті Мұратхан!

Келеңсіздіктерді түзетуүшін жеке төлқұжатыңызбен, СТТН жәнеӘЖҚ-мен тұрғылықты жеріңіз бойыншаМЗТО-ның бөлімшесіне жолығуыңыз керек.

Орындаушы:Сарапшы - Бейсембаева Бахыт Кенжебайқызы

Сұрақтың нөмірі: 209913
23 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді
18 жасқа толмаған баларға берілетін айлық ақы жөнінде толық білгім келеді.рахмет.
Жауап: 

ҚұрметтіСәуле!

       ҚазақстанРеспубликасының 2005 жылғы 28 маусымындағы «Балалыотбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы»Заңына сәйкес бала тууына байланысты тағайындалатынжәне төленетін 35040 тенге көлемінде бiржолғымемлекеттік жәрдемақы әйелдің жұмыс істегеніненемесе істемегеніне  қарамастантөленеді.

        Егер сіз міндеттіәлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысыболсаңыз («Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» ҚР №405 Заңы), яғни сіздің жұмыс берушіңіз сізүшін әлеуметтік аударымдар жүргізсе, онда сіздіңмемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан келесіәлеуметтік төлемдер алуға құқыңызбар:

        Жүктілігі жәнебосануы жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдер міндетті әлеуметтіксақтандыру жүйесіне қатысушыға бір рет төленедіжәне ол  әйелдіңсоңғы он екі айда тапқан табысының орташа мөлшеріндетағайындалады.  Қалыптыбосанған жағдайда орташа айлық табыс 4,2 коэффициенткекөбейтіледі, ал ауыр босанған жағдайда және екі немесеодан да көп бала туған жағдайда орташа айлық табыс 4,7коэффициентке көбейтіледі. Ядролық сынақтар  өткізілген өңірлердетұратын әйелдер үшін 5,7 және 6,2 коэффициенттеріқолданылады. Жаңа туған баланы асырап алғанжағдайдағы коэффициент 1,9 құрайды.

          Бір жасқатолғанға дейінгі нәресте күтімі жағдайынаәлеуметтік төлем ай сайын төленеді жәнеміндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесініңқатысушысына соңғы 24 айдағы орташа табысыныңқырық пайызы мөлшерінде тағайындалады және балакүтіміне берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыданкем болмауы тиіс.

           Бұл әлеуметтіктөлем туу туралы куәлікте көрсетілген күннен бастапбала бір жасқа толғанға дейін төленеді жәнебұл кезеңде анасы жұмысқа шықса да жалғасабереді.

          Жұмыс істемейтінәйелдергереспубликалық бюджет есебінен бала күтіміне берілетін мемлекеттікәлеуметтік жәрдемақы 1-балаға – 5840 тенге, 2 балаға– 6424 тенге, 3 балаға – 7008 тенге, 4 және одан көп балаға – 7592 тенге көлеміндеберіледі.

         Бұлаталған төлемдер тағайындау үшін «Зейнетақытөлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» РМҚК-ніңтұрғылықты жердегі филиалына өтініш беру қажет.  

«Балалы отбасыларға мемлекеттікжәрдемақы төлеу туралы» ҚазақстанРеспубликасының 2005 жылғы 28 маусымдағы Заңынасәйкес:

Отбасының орта есеппен жан басынашаққандағы табысы азық-түлік себетініңқұнынан төмен болған жағдайда 18 жасқадейінгі балаларға ай сайын мемлекеттік жәрдемақытөленеді, жәрдемақының мөлшері ай сайын бірбалаға 1 АЕК (1168 теңге)құрайды.

Азық-түлік себетініңқұны ең төмен күнкөріс деңгейінен 60% құрайды және республика және өңірлербойынша тоқсан сайын есептеліп отырылады.

Отбасының жиынтық табысынаеңбекақы, әлеуметтік төлемдер түріндегі табыстар,кәсіпкерлік және басқа да қызмет түрлерінентүсетін табыс, балаларға және басқа да асырауындағыларғаалимент түріндегі табыс, жеке қосалқы шаруашылықтан,және басқа да табыстар ескеріледі.

Отбасы құрамындағыжиынтық табысты есептеу кезінде ата-анасының        (асырапалушылардың) туыстары – еңбекке қабілетті ата-анасынемесе зейнетақы алатын ата-анасы, атасы, әжесі, ағалары,әпкелері мен сіңлілері және басқа да туыстарыескерілмейді.

Балаларға арналғанжәрдемақы әкесі мен анасы (асыраушылары) бірінші, екінші топтағы мүгедекбаланың, сексеннен асқан қарттардың, үшжасқа дейінгі баланың күтімімен айналысқан жағдайларды қоспағанда,отбасындағы баланың еңбекке қабілетті ата-анасы (асыраушылары) жұмыс істемейтін,оқудың күндізгі бөлімінде оқымайтын, әскерқатарында қызмет етпеген және жұмыспен қамтуоргандарында жұмыссыз ретінде тіркелмеген кезеңдерге тағайындалмайды.

 Жәрдемақытағайындау мәселесі бойынша Сіз тұрғылықтыжеріңіздегі жұмыспен қамту және әлеуметтікбағдарламалар бөліміне жолығып толық мәліметтералуыңызға болады.

Орын: Бақылаужәне әлеуметтік қорғау Комитетінің эксперті   Ж.С.  Қожахметова

Сұрақтың нөмірі: 210011
23 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді
Қазіргі жұмыс істеп тұрған заң бойынша ең жоғарғы зейнетақы 25 есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Ол есептік көрсеткіш жыл сайын шамалы санға өсіріледі. Мысалы 30-дан 50 теңгеге дейін. Сонда ол 3 жылда 150 теңгеге дейін өсіп 2011 жылы 1400 теңге болғанда, ең жоғарғы зейнетақы 30 мыңнан сәл ғана асады. Ал ең төменгі зейнетақы 2,5 есе өссе, ол да осы шамаға жетеді: 12000х2,5. Сонда қайтадан теңгермешілік туындамай ма?
Жауап: 

ҚұрметтіҚұрақпаев Ахметхан!

Сіздің осы іспеттес сұрағыңызғабұған дейін де жауап берілген болатын.

Қосымша айтарымыз, зейнетақы мөлшерін арттыру Қазақстан Республикасындақолданылып жүргензейнетақымен қамсыздандыружөніндегі заң кесімдерібойынша, ҚазақстанРеспубликасының Үкіметібелгілеген тәртіппен жүргізіледі.

Үкімет барлықәлеуметтік мәселелерді мемлекеттің қаржылықмүмкіндіктеріне қарай жүйелі түрде қарайды.

Орындаушы: Сарапшы – СүлейменоваГүлмира Рашидқызы

Сұрақтың нөмірі: 209866
22 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді
Салматсыз ба, Қамбаров Талғат Үсенұлы!Менің Әлеуметтік Жеке кодымның (СИК) өзгеруіне байланысты, жұмыс орнына өзгертілген СИК тапсырылмай қалып, аударылған әлеуметтік төлемдер мекемеге қайта қайтарылған. Ана жүктілігіне байланысты барлық құжаттарды қаладағы әлеуметтік қамсыздандыру бөліміне (горсобес) өткізгенмін. Осы уақытта соц страх. бойынша төленетін төлемдердің түспегені анықталып, мекеме қайта аударды. Енді ГОРСОБЕСің айтуы 'Астанадан келген хабар бойынша Сізге жүктілік жөнінде төлем төленбейді' деген жауап келді дейді. Ендігі кезекте міндетті мемлекеттік айтулы төлемді қалай алуыма болады? Жауабыңызға алдын ала Рахмет.
Жауап: 

ҚұрметтіГүлжамал!

«Міндетті әлеуметтіксақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының23-1-бабына сәйкес, жүктілігі және босануы жағдайынатөленетін әлеуметтік төлем әйелдің соңғы12 айда әлеуметтік аударымдар аударылған табысының орташамөлшерінде тағайындалады.

Әлеуметтік аударымдардыжұмыс беруші ай сайын аударуы тиіс және бұл аударымдарҚорға әйелдің ресми түрде төлем алуғақұжаттар тапсыруынан бұрын түсуі керек. Әлеуметтіктөлемдердің мөлшеріне әсер ететін орташа айлықтабыс аударылған әлеуметтік аударымдар арқылыанықталады және бұл аударымдар жеке код арқылыжүзеге асырылады. 

Қазіргі таңдағынормативті-құқықтық заң актілерінесәйкес, ресми түрде төлем алуға құжатқабылданғаннан кейін белгіленген әлеуметтік төлемніңмөлшері өзгермейді. Демек, егер Сіз ресми түрде төлемалуға құжат бермесеңіз ғана Сіз үшінқайта аударымдар жасалуы мүмкін. Сонда ғана әлеуметтіктөлем алуға құқылысыз.

орын: Қамбаров Талғат Үсенұлы - Әлеуметтікқамсыздандыру және сақтандыру департаментінің бас сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 210019
21 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді
Құрметті Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі! Менің Касібім мұғалім. ОҚО Созақ ауданы, Жартытөбе ауылында Кемелұлы атындағы орта мектепте жұмыс істеймін. Маған 2008 жылдың қаңтар айында ЖЗҚ-нан келген хатта менің төлқұжат номерім, СТТН номерім дұрыс көрсетілмеген, ал ЭЖҚ номері дұрыс. менің не істеуім керек. Қайда барып Өзімнің төлқұжат. СТТН номерлерімді дұрыстатуым керек. Көмектессеңіздер екен.
Жауап: 

Құрметті Мұратхан!

Келеңсіздіктерді түзетуүшін жеке төлқұжатыңызбен, СТТН жәнеӘЖҚ-мен тұрғылықты жеріңіз бойыншаМЗТО-ның бөлімшесіне жолығуыңыз керек.

Орындаушы:Сарапшы - Бейсембаева Бахыт Кенжебайқызы

Сұрақтың нөмірі: 209899
19 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді
Құрметті Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі!Менің кәсібім мұғалім.Павлодар облысы,Баянауыл ауданында істеймін.Мен 2007 жылдың қараша айында балам дүниеге келді .Сұрағым: Мемлекет тарапынан бір жолғы жәрдем ақы мен балаға бір жасқа дейінгі жәрдем ақша алып жүрмін.Декреттік демалысқа шығу жәрдемін алдым.Елбасының жолдауында көрсетілгендей бір жылға дейін жалақының 40 % -ын алып жүрген жоқпын,ала алам ба? Осыған нақты жауап берулеріңізді сұраймын.
Жауап: 

Құрметті Жанаргүл!

           Егер сіз міндеттіәлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысыболсаңыз, яғни сіздің жұмыс берушіңіз сізүшін әлеуметтік аударымдар жүргізсе, онда сіздіңмемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бала біржасқа толғанға дейін оның күтіміне байланыстытабысынан айрылған жағдайда төленетін әлеуметтіктөлем алуға құқыңыз бар. Бұләлеуметтік төлем жұмыс істейтін әйелдіңсоңғы 24 айдағы орташа табысының 40 % мөлшеріндежүзеге асырылады.

Белгіленген әлеуметтік төлемдерденЖинақтаушы зейнетақы қорларына 10 пайыз көлеміндеміндетті зейнетақы жарналары аударылатын болады.

           Әлеуметтік төлемніңмөлшері бала күтіміне берілетін мемлекеттік әлеуметтікжәрдемақыдан кем болмауы қажет.

            Қазір, Сізге Мемлекеттікәлеуметтік сақтандыру қорынан ай сайын бала бір жасқатолғанға дейінгі күтіміне байланысты 8436 тенгекөлемінде әлеуметтік төлем тағайындалғанжәне төленуде.

орын: Қамбаров Талғат Үсенұлы - Әлеуметтікқамсыздандыру және сақтандыру департаментінің бассарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 209699
12 мамыр, 2008 - 00:00 өзгертілді

Беттер

ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші